top of page
  • Klara Drnovšek Solina

Srečevanje sočasnosti: Tomšič - Perjovschi

1. julija je gledališki esej Krog gostoval v galeriji Kunstraum Innsbruck. Črno škatlo gledaliških dvoran je zamenjal za belo galerijsko kocko, ki pa vseeno ni bila popolnoma prazna. Krog je, takorekoč, gostoval kot predstava v razstavi v galeriji.

Prostorska sočasnost se je ujela z romunskima vizualnima umetnikoma Danom in Lio Perjovschi, ki med drugim naslavljata anonimnost ter samoumevnost posameznikov v družbi ter ponujata jasen kritičen pogled na politično-družbene spremembe in stanja. Različni umetniški izrazi in forme, ki pa se najdejo v skupnih tematskih vozlih ... in prostorih.bottom of page